jana irovská

Začátek tvorby?
Rok 2019

Pro koho tvoříš?
Pro děti předškolního věku

Kde tě najdeme?
www.jana-irovska.cz

Kolik máš produktů?
300

Jani, ty jsi dříve pracovala jako učitelka v mateřské škole. Co tě vedlo k tomu zaměstnání opustit? Práce ve školství tě nenaplňovala nebo je za tím něco jiného?

Ve školce jsem pracovala šest let, při práci jsem také dokončovala magisterské studium logopedie. Chtěla jsem se naplno věnovat jen logopedii, a proto jsem ze školky odešla a začala pracovat jako OSVČ v tomto oboru.

V současné době se věnuješ konzultační činnosti v oblasti řečového poradenství pro děti. Mohla bys nám přiblížit, co to znamená a co vše tvá momentální práce obnáší? 

Zaměřuji se na správnou výslovnost u dětí předškolního a mladšího školního věku. Většinou se jedná o klasickou dyslalii, kdy nacvičujeme problematické hlásky. Také dělám orientační depistáže v některých místních školkách, kdy vytipuji děti, které by měly navštěvovat logopeda.

Co bylo tím prvotním impulsem, díky kterému jsi začala vytvářet PDF materiály pro děti a jaké byly tvé začátky?

Můj začátek byl celkem zajímavý. Jak už jsem říkala, odešla jsem ze školky, abych dělala logopedii. Ale vzápětí začal covid a já jsem musela svou činnost pozastavit, najednou jsem byla bez práce. Abych se doma nenudila, začala jsem vytvářet pomůcky na logopedii pro svou vlastní potřebu, protože mi chyběly materiály, se kterými by se mi dobře pracovalo. Když jsem je měla vytvořené, napadlo mě je nabídnout i ostatním. A protože byl o ně velký zájem, tak jsem s tvorbou pokračovala a tvořím dodnes. Postupně jsem začala i s tvorbou pomůcek pro školky, začala jsem vytvářet různé bojovky, hry, výzdoby a tvorba se pro mě stala velkým koníčkem, který mě z velké části dnes i živí.

Víme, že se orientuješ na rozvoj řeči u dětí. Potřebují pro využití tvých PDF paní učitelky nebo rodiče nějaké částečné vzdělání nebo alespoň proškolení v oblasti logopedie? 

Do materiálů nezahrnuji vyvozování hlásek, to patří do rukou logopedů. Nabízím materiály, kde se procvičují již správně vyvozené hlásky. Tyto materiály tak můžou využít rodiče na domácí procvičování – jedná se především o různé hry, malované příběhy a další materiály, které jsou zábavné a dětem se moc líbí. Mám také spoustu materiálů, které se zaměřují na logo-chvilky ve školce, u kterých je vhodné, aby měly paní učitelky alespoň kurz logopedické prevence a získaly základní povědomí z tohoto oboru.

Jako mnoho jiných autorek i ty máš svůj vlastní web. Postavila sis ho sama nebo ti s ním někdo pomáhal? A jak jsi s jeho současným vzhledem a fungováním spokojená, chystáš nějaké změny?

Celý web mi založil můj kamarád, který ho i spravuje a řeší technické věci. Vzhledem k množství práce, kterou teď oba máme, v blízké době žádné změny neplánujeme, možná v budoucnu.

Tvé PDF materiály můžeme kromě tvého webu najít na několika online tržištích. Podle čeho si vybíráš, kde své produkty budeš prodávat a kde naopak ne?

Ano, materiály nabízím na několika tržištích. Moje začátky byly na učitelé učitelům a učitelnici, na kterých se mi daří asi nejvíce. Postupně se přidala další tržiště. Nikdy jsem na žádném z nich neměla žádný problém, proto nemůžu říct, kde bych (ne)doporučila prodávat.

Na konec se chceme zeptat, kde pořád bereš inspiraci na další a další PDF soubory? Tvé portfolio je docela široké, musí být těžké vymýšlet nové produkty, které nejsou s žádným z těch, které jsi již vydala, totožné.

Musím říct, že za celou dobu co tvořím, mi nápady chodí prostě tak nějak samy. Spíš mám problém, že mi jich někdy chodí až moc, takže si je musím zapisovat, aby se nevytratily z hlavy a později se k nim vrátím. V současnosti spolupracuji s kamarádkou speciální pedagožkou Gabčou Klikovou, která má také spoustu skvělých nápadů. Společně je dáme dohromady a ona je pak testuje ve výuce s dětmi. Mám tak zpětnou vazbu, co by se dalo pro příště vylepšit. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 + 3 =